Job in realpolitik committee/Job i realpolitisk Nævn

job-add in newspaper

These following 5 job-adds were in 3 major danish newspapers in June-July 2002 in the name of “Committee of Realpolitik” . It was also on that occasion, that I acquired realpolitik.dk – which has since become the realistic umbrella for all my artistic activities. (scroll ned for dansk)

Job in realpolitik committee/Producer of Facts: Realpolitik is a rapidly growing trade, in urgent need of trained expertise to nurse the interests of our clients. Our clients are uncompromisingly idealistic with an insufficient sense of reality. It will be your job to advise and find/create the necessary facts for developing sounder methods for the carrying out their ideas. You must be diplomatic, but persistent, and we expect you to be at ease with revolutionary vocabulary. We expect you to be uptodate with the contemporary currents of Realpolitik such as marketing, ratings, economy etc. You must have high double standards. Working hours will vary.

Job in realpolitik committee/The ordinary peoples group: Our clients are often non-ordinary people, and it would be fair to accuse them of not respecting the democratic rights of the majority. Rights that the comittee of Realpolitik is not authorized to question. The ordinary person should not be considered an ideal to which Realpolitik- council is answering. The aim of Council of Realpolitik is rather to help our clients access and influence the majority with their ideas. The Realpolitik-council hires a group of grumblers for each project in order to test the level of persuasion of our clients. Would you be interested in working in a team with annoyingly skeptical and disbelieving people of all social classes? You should only apply for the position if you consider yourself to be absolutely mainstream or part of the consensusmaking segment.

Job in realpolitik committee/Limitation-surveillance: Realpolitik is often conceived when one faces the limitations of idealism. However, arguments based on “the real world” can be used as a tool to idiotify opponents. This is a good reason to invent limitations. Your primary task will be to change reality and rewrite those limiting facts in order to make them beneficiary to our clients.

Job in realpolitik committee/Double Standards for Peace: Double Standards is saying one thing but doing another. Realpolitik is the fact urging someone to act in another way than ideally wanted. Double Standards is in opposition to the risk of being dangerously serious about your views.The outcome of Double Standards of Realpolitik is supposedly a more reasonable approach to things. In the eyes of many it is exactly this reason of Double-Standards that make the Western People live in peace. Your job, in the committee of double standards for peace consists of couselling our clients in their compromise, and giving them sound tools of Realpolitikal reason to help them get on with their lives and projects after such assaults on their integrity.

Pay Policy in Committee of Realpolitik: Council of Realpolitik rewards employees whose task it is to care of the job which provides no chance for excitement, responsibility, or prestige. In a time where where some jobs are socially disregarded we believe it to be appropriate that interesting jobs should not be favored with both excitement, prestige and high income. We will try to seperate income and interest, and take literally the claim that economic considerations are merely one of many possible incentives to take on a job.

—–DANSK——

De følgende 5 jobannoncer blev Indrykket i Metrox-press og Politiken og JP i Juni-Juli 2002. Det var også ved den lejlighed at jeg købte siden realpolitik.dk, som sidenhen er blevet den realistiske overskrift for alle mine kunstneriske aktiviteter. 

Job i realpolitisk nævn/Faktaproducent: Realpolitik er et felt i rygende udvikling, og der er hårdt brug for uddannet ekspertise til at varetage vore kunders interesser. Vore kunder er kompromisløse idealister, med manglende realitetssans, og det vil være din opgave at rådgive og skabe/finde fornødne facts til udvikling af mere fornuftige metoder til udførelse af ideer. Du bør være diplomatisk, men sikker i din sag, og du bør kunne ordbogen både forfra og bagfra og være fortrolig med det revolutionære vokabular. Vi ser gerne at du er orienteret i de Realpolitiske strømninger i tiden, herunder seertal, marketingsforskning, økonomi mm. Du bør være både dobbeltmoralsk og selvironisk. Arbejdstiden vil variere meget.

Job i Realpolitisk Nævn/ Begrænsningskontrol: Realpolitik er i klassisk forstand begrænsninger der opstår når idealisme udføres i praksis. Et udbredt problem med al brug af “det reelle” er dog at man kan benytte det som et redskab til at idiotificere modstandere. Ved at pege på begrænsninger som modparten ikke har tænkt på kan man effektivt sætte spørgsmålstegn ved deres intelligens. Dette er et almindeligt incitament til at opfinde begrænsninger. Din primære opgave vil være at ændre realiteterne og bearbejde de fakta der skaber begrænsninger så de kan falde ud til vore kunders fordel.

Job i realpolitisk nævn/Afdelingen for Almindelige Mennesker: Vore kunder er ofte mennesker der er lidt ud over det sædvanlige, og de vil hyppigt kunne beskyldes for ikke at have forståelse for almindelige mennesker, og for at tilsidesætte almindelige menneskers demokratiske flertalsberettigelse. En berettigelse som Realpolitisk Nævn ikke er autoriseret til at anfægte. Flertalsforskningen definerer et politisk upræcist holdepunkt for alle der definerer sig, eller bliver defineret som almindelige mennesker. Det almindelige menneske bør derfor ikke anses som et ideal som projekterne i Realpolitisk Nævn skal leve op til. Realpolitisk Nævns opgave er nærmere at hjælpe vore kunder til at gøre flertallet tilgængeligt for deres ideer. Derfor ansætter Realpolitisk Nævn en gruppe af kværulanter til hver enkelt projekt som vore kunder skal overbevise i starten og i slutningen af et givent projekt for at teste deres evne til at skabe det nødvendige flertal. Har du lyst til at arbejde i et team bestående af skeptiske mistroende mennesker fra alle samfundslag. Du skal kun søge jobbet hvis du opfatter dig selv som en del af den brede befolkning.

Job i realpolitisk nævn/Dobbeltmoral for Fred: Dobbeltmoral er kort fortalt når man siger et men gør noget andet. Realpolitik er i sin essens begrænsende på idealismen og er dermed en årsag til en slags dobbeltmoral. Facit af denne Realpolitiske dobbeltmoral antages at være en større rimelighed, og i manges øjne er det denne form for dobbeltmoral som gør vesten til et mere fredeligt sted end andre dele af verden. Jobbet i Realpolitisk Nævns råd for velargumenteret dobbeltmoral består i at rådgive vores kunder i deres kompromis, og give dem sunde realpolitiske redskaber til at komme videre efter sådanne integritetsbrud. Samtidig skal du være mægler i diskussionsforummet for “Dobbeltmoral for Fred” som er støttet af Rimelighedsministeriet. Dette forum fungerer som argument-bank for lovgiverne og det består af et varierende råd af idealister og organisationer der på det givne tidspunkt er kunder ved Realpolitisk Nævn.

Løn i Realpolitisk Nævn: Realpolitisk Nævn belønner medarbejdere økonomisk som tager ansvaret for de kedelige jobs i firmaet. Jobs som ikke indebærer noget ansvar, spænding eller prestige.

I en tid hvor grupper af menneske bliver marginaliseret i bestemte job-typer, og hvor nogle jobs bliver socialt nedvurderede mener vi at det vil være hensigtsmæssigt at de spændende jobs ikke både er begunstiget med spænding, prestige og høj løn alt imens de lavtlønnede ofte vil være kedelige eller lavt anset, eller endda begge dele. Vi vil prøve at adskille indkomst og interesse ad således at man kan genfinde forestillingen om at økonomi kun er et af de mulige incitamenter man kan have for at arbejde.

Eftersom heller ikke kedsomhed er en konstant størrelse vil der hvert år blive nedsat en slags domstol hvor De arbejdende fremfører argumenter således at man kan vurdere hvilke job der er kedeligst og som dermed kvalificerer sig til top-lønninger.