En forestilling om en ny lorteøkonomi

Tænk hvis alle mennesker kunne få betaling for at gå på toilettet?

I august måned 2022 – kørte bus 9A rundt i København med en opfordring til at overveje dette. Det gjorde den som et del af mit bidrag til kunstudstillingen “Hvis tiden er vigtig” på udstillingsstedet Sydhavn Station.

Udover dette værk på bussen, var der også en plakat på busstoppestedet foran Sydhavn Station – hvor tanken uddybedess med en opfordring til at forestille sig en faktisk scene fra denne nye lorteøkonomi – 50 år fra nu.

De to plakater er endvidere en del af et længervarende engagement i dette lorte-emne. Hvis du vil vide mere kan du gå på opdagelse i de nedenstående links, der forhåbentlig også kan give dig lyst til selv at tænke videre – og gå på opdagelse i en ny lorteøkonomi ved egen forestillingskraft.

En ny lorteøkonomi i farver:
Her kan du læse lidt mere om ideen om, at en ny “lortevaluta” består af farvede dråber man kan betale med. Måske kan det blive til en mere grøn økonomi, der understøtter et mere farverigt liv for alle – og en optimering af de gamle vandige pengekoncepter om “trickle down”, “pengestrømme” og “likviditet”.

En ny økonomisk lortehistorie
Noter til en tidslinie over sammenhænge imellem lort og økonomi. Indtil videre fra 2000 – 2035, men historien er jo altid et pågående arbejde – og hvem ved hvor lortefremtiden ender…

Udgravninger til en ny lorteøkonomi på rensningsanlæg Avedøre
Den 12. november 2021 arrangerede jeg en rundvisning på Renseanlæg Avedøre. Historien om rensningsanlæg og de kloakker der leder dertil er også en historie om store gravearbejder – og inden vi gik ind satte jeg scenen for besøget med en fantasi om en udgravning til en fremtidig verdensøkonomi baseret på værdien af lort.

Åbningstale til en Non Olet konference 30 år fra nu:
Se og læs forskellige versioner af åbningstalen på en konference for en organisation der kalder sig “Non Olet Gruppen” der foregår 30 år fra nu. Non Olet Gruppen bestyrer den fremtidige fiktive lorteøkonomi, og dens navn er en henvisning til en sætning af kejser Vespasian fra år 50 f.kr. Han indførte nemlig en skat på brug af romernes urin, og da han blev spurgt til disse skattepenges ukære oprindelse skulle han angiveligt have sagt “Non Olet” altså “lugter ikke.

Facebookeksperten: Åbne noter, i tekst, research og billeder. Over længere tid har jeg løbende delt nogle overvejelser og opdagelser om lort og økonomi, på instagram og Facebook.